Podmínky účasti

  1. Odpovědnost

Přihlášením na kurz či jinou interní akci se zavazujete k dodržování vnitřní směrnice zimního stadionu a k řízení se pokyny vedoucích pracovníků. Přihlášením do kurzu stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. Za děti nese odpovědnost rodič. Děti do 15 let mají v kurzu povinnost nosit helmu (lyžařskou, cyklistickou) – výjimky jsou možné, kontaktujte nás. Helma je taktéž povinná pro všechny nad 15 let až do úrovně mírně pokročilý.

2.      Prostory

Společné prostory před a po lekci: kurzy bruslení nejsou státní ani školská instituce; neručí za chování dětí v prostorách zimního stadionu. Rodiče mají možnost své dítě doprovodit k ledu a čekat na něj do skončení lekce.
Průběh lekce: Lektor dohlíží na to, aby děti respektovaly jeho pokyny a aby prvky prováděly správně. V případě, že dítě takové pokyny nedodržuje, příp. tím přímo ohrožuje zdraví své nebo jiného účastníka, má lektor právo dítě z lekce vykázat. Nemůže zodpovídat za případná zranění způsobené cíleným a záměrným nedodržováním pokynů lektora nebo pravidel slušného chování.

 

3.      Zdravotní omezení

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás bruslení vhodné. My ani naši lektoři neneseme zodpovědnost za Vaše případné zdravotní problémy. Máte-li jakékoli zdravotní indispozice, můžete se s námi kdykoliv poradit. Sdělíme Vám rádi svůj názor, ale poslední slovo by měl mít ošetřující lékař. Děkujeme, že dodržujete aktuální vládní nařízení.

 

4.      Úschova věcí

Musíme vás upozornit, že za odložené věci neručíme. Prosíme, nenoste s sebou na kurz cenné věci. Šatny slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Vaše místo v šatně je nutné po skočení lekce vyklidit. Ohledně ztracených a zapomenutých věcí se vždy nejdříve informujte u nás, až poté na zimním stadionu. Šatny po skončení kurzu pečlivě prohlížíme, než je předáme dalším návštěvníkům.

 

5.      Kurzovné

Kurzovné se hradí vždy na určité období. Datum první a poslední lekce naleznete u konkrétního typu kurzu. Zameškané lekce, vzhledem k charakteristice kurzů nelze nahrazovat. O výjimkách (např. úraz či nemoc delší než 3 týdny) se prosím informujte na kurzu. Výjimkou se nemyslí víkendový odjezd na chatu, návštěva prarodičů apod.

  • pro garanci vašeho místa v kurzu je třeba uhradit celé kurzovné nebo zálohu jejíž výše je stanovena podle druhu vámi zvoleného kurzovného v přihlašovacím formuláři
  • zkušební lekce se hradí v plné výši a to 360 Kč
  • pro kurzovné a permanentku činí záloha 1000 Kč
  • doplatek kurzovného nebo permanentky je třeba provést nejpozději do 14 dní od výzvy k zaplacení.
  • Hotovostní platby za kurz nepřijímáme. Plata probíhá převodem na účet číslo: 2400656649/2010. V případě žádosti o jiný typ platby nás neváhejte kontaktovat.
  • Kurzovné je nevratné. V ojedinělých případech lze kurzovné převézt na jiného účastníka kurzu, který odpovídá úrovni a věku bruslaře, který se z jakýchkoliv důvodů již kurzu nemůže dále účastnit. Jiný účastník kurzu může být jiné úrovně a věku pouze v případě volné kapacity v dané lekci.
  • V případě zrušení kurzu z důvodu nařízení státu (covid), se postupuje individuálně, v závislosti na situaci. Platnost kurzovného bude prodloužena. Tam, kde prodloužení nebude možné, bude kurzovné převedeno do dalšího bezprostředně navazujícího kurzu. V případě, že klient nevyužije své zbývající kurzovné v bezprostředně navazujícím kurzu, po skončení tohoto kurzu ztrácí klient možnost kurzovné dále využívat a zbývající částka tak zůstává provozovateli. V případě, že bude mít klient zájem po uplynutí bezprostředně navazujícího kurzu opět pokračovat v krasobruslení, bruslení či hokeji, je povinen uhradit nové kurzovné.
     

6.      Permanentka

Permanentka na 5/10 lekcí je platná 10/20 týdnů od data zakoupení (vyjma vánočních svátků a letní sezony) a její platnost vám na ní vyznačíme. Permanentka je nepřenosná. Permanentka je po datu platnosti neplatná. Její cena je uvedená v ceníku, popřípadě přímo u daného kurzu. Při ztrátě permanentky vám vystavíme novou oproti poplatku 200 Kč. 

7.      Zkušební lekce

Každý nový zájemce o náš kurz má nárok na 1 zkušební lekci. Cena zkušební lekce je uvedena v ceníku, popřípadě přímo u konkrétního kurzu. Již na první lekci k Vám přistupujeme jako k plnohodnotnému účastníkovi kurzu, proto po Vás požadujeme platbu. Pokud budete chtít v kurzu pokračovat, doplatíte zbytek kurzovného anebo si zakoupíte permanentku. V opačném případě budeme rádi, pokud nás informujete, a my Vaše místo nabídneme jinému zájemci.

Nástup v průběhu kurzu je možný, informujte se o volných místech na kurzu nebo nám napište. Cenu kurzovného Vám snížíme. Cena permanentky však zůstává pořád stejná.

 

8.      Změna lekce/skupiny během pololetí

Změnili se vám časové plány anebo to prostě nakonec nestíháte? Nevadí, zeptejte se na lekci, zda je volno i v jiných časech. Vynasnažíme se Vám vyjít vstříc.

Změna skupiny je možná v případě, že v jiné skupině je volné místo. Neváhejte nám dát zpětnou vazbu, nejenom že si jí vážíme, ale aktivně Vaše podněty řešíme.

 

9.      Suplování lektora

Snažíme se Vám zajistit po celou dobu kurzu jednoho lektora. Naši lektoři jsou však také jenom lidé a někdy prostě chybí. Lekce Vám nerušíme, seženeme náhradního lektora, který ten den zajistí Vaši výuku. Ve většině případů Vám lektor dopředu řekne, že bude chybět. Někdy může dojít ke sloučení dvou skupin s podobnou úrovní výuky.

 

10.  Slevy

Slevy poskytujeme více početným rodinám. Informujte se prosím před koupí kurzovného. 

 

11.  Další ustanovení

Led před každou lekcí upravuje rolba. Stav prostoru zimního stadionu a sociálního zařízení spadá pod provozovatele stadionu, my za ně neneseme odpovědnost.

Výuková lekce, pokud není uvedeno jinak, má 50 minut. Každá lekce začíná volným rozjezdem po ledové ploše, rodiče tak mohou činit spolu s dětmi. Na ledové ploše se účastníci setkají s lektorem, dětem pomůžeme se zařadit do příslušné tréninkové skupiny.

V polovině lekce Intensiv je 10 min pauza.

Vyhrazujeme si právo měnit začátky a konce jednotlivých lekcí nebo lekce zcela zrušit. V případě zrušení lekcí, bude navrácen odpovídající finanční obnos.

Na každé pololetí je nutné podat novou přihlášku pro rezervaci vašeho místa.

 

Platné od 4.12.2021

Zpracoval: Bc. Karolína Brožová, IČO: 03321355