Podmínky účasti

1.       Odpovědnost

Přihlášením na kurz či jinou interní akci se zavazujete k dodržování vnitřní směrnice zimního stadionu a k řízení se pokyny vedoucích pracovníků. Přihlášením do kurzu stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. Za děti nese odpovědnost rodič. Děti do 15 let mají v kurzu povinnost nosit helmu (lyžařkou, cyklistickou) – výjimky jsou možné, kontaktujte nás.

 

2.       Prostory

Společné prostory před a po lekci: kurzy bruslení nejsou státní ani školská instituce; neručí za chování dětí v prostorách zimního stadionu. Rodiče mají možnost své dítě doprovodit k ledu a čekat na něj do skončení lekce.
Průběh lekce: Lektor dohlíží na to, aby děti respektovaly jeho pokyny a aby prvky prováděly správně. V případě, že dítě takové pokyny nedodržuje, příp. tím přímo ohrožuje zdraví své nebo jiného účastníka, má lektor právo dítě z lekce vykázat. Nemůže zodpovídat za případná zranění způsobené cíleným a záměrným nedodržováním pokynů lektora nebo pravidel slušného chování.

 

3.       Zdravotní omezení

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás bruslení vhodné. My ani naši lektoři neneseme zodpovědnost za Vaše případné zdravotní problémy. Máte-li jakékoli zdravotní indispozice, můžete se s námi kdykoliv poradit. Sdělíme Vám rádi svůj názor, ale poslední slovo by měl mít ošetřující lékař.

 

4.       Úschova věcí

Musíme vás upozornit, že za odložené věci neručíme. Prosíme, nenoste s sebou na kurz cenné věci. Šatny slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce, na kterou je účastník řádně přihlášen. Vaše místo v šatně je nutné po skočení lekce vyklidit. Ohledně ztracených a zapomenutých věcí se vždy nejdříve informujte u nás, až poté na zimním stadionu. Šatny po skončení kurzu pečlivě prohlížíme, než je předáme dalším návštěvníkům.

 

5.       Kurzovné

Kurzovné se hradí vždy na určité období. Datum první a poslední lekce naleznete u konkrétního typu kurzu. Kurzovné je nevratné. Zameškané lekce nelze nahrazovat. O výjimkách (např. úraz) se prosím informujte na kurzu. Výjimkou se nemyslí víkendový odjezd na chatu, návštěva prarodičů apod.

Kurzovné na příslušné pololetí je nutné uhradit převodem nejpozději v den vaší 1.lekce. Platební údaje a cenu kurzu naleznete u příslušného kurzu, popřípadě se u nás můžete informovat.

Hotovostní platby za kurz nepřijímáme. V případě žádosti o jiný typ platby nás neváhejte kontaktovat.

 

6.       Permanentka

Permanentka je platná 5 měsíců a její platnost vám na ní vyznačíme. Permanentka je nepřenosná. Permanentka je po datu platnosti neplatná. Její cena je uvedená v ceníku, popřípadě přímo u daného kurzu. Při ztrátě permanentky vám vystavíme novou oproti poplatku 500 Kč.

7.       Zkušební lekce

Každý nový zájemce o náš kurz má nárok na 1 zkušební lekci. Cena zkušební lekce je uvedena v ceníku, popřípadě přímo u konkrétního kurzu. Již na první lekci k Vám přistupujeme jako k plnohodnotnému účastníkovi kurzu, proto po vás požadujeme platbu. Pokud budete chtít v kurzu pokračovat, doplatíte zbytek kurzovného anebo si zakoupíte permanentku. V opačném případě budeme rádi, pokud nás informujete, my vaše místo nabídneme jinému zájemci.

Nástup v průběhu kurzu je možný, informujte se o volných místech na kurzu nebo nám napište. Cenu kurzovného Vám snížíme. Cena permanentky však zůstává stejná.

 

8.       Změna lekce/skupiny během pololetí

Změnili se vám časové plány anebo to prostě nakonec nestíháte? Nevadí, zeptejte se na lekci, zda je volno i v jiných časech. Vynasnažíme se Vám vyjít vstříc.

Změna skupiny je možná v případě, že v jiné skupině je volné místo. Neváhejte nám dát zpětnou vazbu, nejenom že si jí vážíme, ale aktivně Vaše podněty řešíme.

 

9.       Suplování lektora

Snažíme se Vám zajistit po celou dobu kurzu jednoho lektora. Naši lektoři jsou však také jenom lidé a někdy prostě chybí. Lekce Vám nerušíme, seženeme náhradního lektora, který ten den zajistí Vaši výuku. Ve většině případů Vám lektor dopředu řekne, že bude chybět.

 

10.   Slevy

Slevy poskytujeme více početným rodinám. Informujte se prosím před koupí kurzovného. 

 

11.   Další ustanovení

Led před každou lekcí upravuje rolba. Stav prostoru zimního stadionu a sociálního zařízení spadá pod provozovatele stadionu, my za ně neneseme odpovědnost.

Výuková lekce, pokud není uvedeno jinak, má 50 minut. Každá lekce začíná volným rozjezdem po ledové ploše, rodiče tak mohou činit spolu s dětmi. Na ledové ploše se účastníci setkají s lektorem, dětem pomůžeme se zařadit.